Písanie telesne postihnutého dieťaťa

 

Písanie rukou vyžaduje u detí s DMO dlhodobú, starostlivo pripravenú prípravu.

Pozor na písanie s pevne zovretým perom, celým ramenom alebo pohybmi celej ruky.

Prácu s perom robia prsty!

 

Prípravné cvičenia:

V prípravnej fáze sa zameriavame na celkové pohyby horných končatín, predovšetkým ramenného

kĺbu, potom lakťového a zápästného kĺbu, postupne prechádzame na jemné pohyby rúk a prstov, na cvičenie obratnosti rúk a prstov. Snažíme sa nacvičiť čo najlepší úchop písacieho nástroja.

Gymnastické cvičenie na rozvoj pohybov ramena:

- kohút máva krídlami - deti sedia na stoličkách, alebo stoja. Pohybujú rýchlo ramenami do strany a naspäť k telu

- lokomotíva - ramená zohnuté v lakťoch, tlačia lakte k telu, zovrú ruky do pästí a robia krúživé pohyby v ramenných kĺboch

- mlyn - deti stoja a krúžia pravým ramenom

- pumpa - deti majú nohy ľahko rozkročené a pomaly sa zohýňajú doprava a doľava, pričom ramená kĺžu pozdĺž tela

- rúbanie dreva - ruky vpredu zložené a dvíhajú a spúšťajú ramená, pričom napodobňujú pohyby pri rúbaní dreva

- píla

- kladivko - ramená vystreté, ruky zovreté v päsť, udierajú striedavo päsťami na stôl

- zabíjanie múch - deti sedia a tlieskajú dlaňami o stôl z rôznych polôh ramien - v predpažení, nad hlavou, vpravo, vľavo

Cvičenie na pohyby ramien a rúk

- list papiera uhládza pravou rukou a ľavou drží a opačne

- so "slabou" rukou klope o stôl

- pravé rameno sa vytočí tak, aby dlaň smerovala nahor. Prsty sa zovrú do päste. Rameno sa vystrie. Aj opačnou rukou.

- ramená sú v polovici zohnuté a podopreté v lakťoch. Deti striedavo trasú rukami - zvonia

- ramená sú vystreté a podopreté v predlaktí. Deti striedavo menia polohu pravej a ľavej ruky - otáčajú rukami k tvári-k stolu

- deti uchopia ľavou rukou pravé zápästie, šúchajú s pravou dlaňou klopkajú na stôl.

 

Cvičenie na rozvoj pohybu prstov, najmä píšucej ruky:

- deti kladú na seba špičky vystretých prstov - dom

- deti kladú na seba zápästia a rozovierajú prsty - košík

- navliekanie korálok

- hry s rôznymi mozaikami, tyčinkami

- navíjanie vlny na cievku

- vytrhávanie, skladanie, krčenie papiera rôznej kvality

- hry s pieskom, hľadanie predmetu v piesku

- lovenie predmetov vo vode alebo vyhľadávanie v ryži, ...

- rovnaké krabičky, rôzna náplň - porovnávanie ťažký, ľahký (môžu byť aj krabičky od kinder vajec alebo kinofilmov)

- hrnček teplej a studenej vody - určovanie teplý, studený

- prelievanie vody z hrnčeka do pohára, misky

- vo vlažnej vode dochádza k zníženiu a uvoľneniu svalového napätia v rukách a prstoch, z toho vyplýva zlepšenie uchopovacích schopností

Pri cvičení prstov treba dať pozor na to, aby sa protipostavenie palcov so všetkými prstami, ako aj voľné ohýbanie a vystieranie prstov dialo bez pohybu zápästia a predlaktia!

Deti sedia za stolom, ramená držia na stole. Ľavá ruka pridržiava pravé predlaktie

- prsty pravej ruky zovrieť v päsť a vystrieť

- ohýbanie prstov

- stavať proti sebe oproti pravému palcu všetky ostatné prsty

- s každým prstom klopať na stôl a počítať pritom 1, 1-2, 1-2-3,...

- roztvárať a zatvárať prsty, ohýbať a vystrierať - mačka vystiera pazúriky

- opakované ohýbanie a vystieranie prstov, pričom koncový článok palca sa zľahka dotýka ostatných prstov - sypať vtákom zrno

- gúľanie a otáčanie ceruzky, ležiacej na stole, ohýbaním a vystieraním prstov, všetky súčasne a po sebe

- gúľanie a otáčanie ceruzky, zápalky medzi palcom a ukaz. a prostredníkom, medzi palcom, uk., prostr. a prsten., ako aj všetkými prstami ľavej ruky.

- buchnúť dlaňou o stôl a potom ruku pomaly otočiť na chrbát

- palec proti ukazováku - okuliare

- palec proti ostatným prstom - ďalekohľad

- hra na hudobných nástrojoch

- grafické cviky vo vzduchu - lakeť opretý o podložku

Ostatné:

- podávanie loptičky z ruky do ruky

- modelovanie z plastelíny, modelíny

- strihanie

- dieťa nech namaľuje niekoľko bodov na papier, pričom pohybuje prstami bez toho, aby sa ruka pohybovala

- .... čiary zhora dole, zdola nahor, slimáky, pokruhy,...

- nakresliť dieťaťu veľký štvorec, dieťa postupne nech kreslí farebne menší a menší, až po bodku (aj rôzne iné jednoduché obrázky)