Nosenie detí

 

https://respekt.ihned.cz/c1-52437180-deti-se-nosi

https://hipdysplasia.org/developmental-dysplasia-of-the-hip/prevention/baby-carriers-seats-and-other-equipment/

https://www.modrykonik.sk/blog/cacika/album/spravna-poloha-dietata-v-satke-ao6ccb/

https://www.nosenideti.cz/clanek.php?nazev=&popis=&obsah=&hierarchie_id=11&autor=&datum_od=&def_datum=VZNIK&datum_do=&podminka=OR&tridit=dat_zmeny&smer=DESC&pocet_na_stranku=15&volba=vyhledat_rozsirene&formular_hledani=NE

https://www.nosenideti.cz/clanek.php?clanek_id=94

https://www.nosenideti.cz/napoveda.php?id=uvazy

https://poradnaorl.webnode.sk/co-je-to-ergonomicke-nosenie-alebo-rozdiel-medzi-klokankou-a-ergo-nosicom/

https://vbavlnce.blogspot.sk/2013/06/biologicke-predpoklady-noseni-deti-aneb.html?m=1

 

https://www.youtube.com/watch?v=7R5Xy04OZYs

 

https://www.modrykonik.sk/pevna-satka/

https://www.modrykonik.sk/blog/lulu939075/article/porovnanie-ergonosicov-lwclk0/

 

 

 

Pomôcky:

https://zivotvnasadam.blog.cz/1210/navod-na-presiti-bundy-na-kapsu

https://susu-sufik.blogspot.sk/2013/12/ergonomicke-nositko-fotonavod-od-wewe.html#more

https://www.sleepingbaby.net/jan/Baby/