Prečo dojčiť?

Dojčenie pomáha normálnemu telesnému vývoju dieťaťa, pretože všetky orgány sú trvale zásobované ľahko dostupnými živinami. Veľmi na tom záleží, lebo kojenecký vek je obdobím najintenzívnejšieho rastu v živote.

Dieťatko sa dojčením nesýti len na telesnej úrovni a nie je chránené len z imunologického hľadiska, ale keď saje mlieko, vytvára sa medzi ním a mamičkou jedinečný vzájomný vzťah, ktorý ho duševne natoľko uspokojuje, že to vytvára hlbokú základnú životnú dôveru. Psychológovia, ktorí sa zaoberajú vzťahmi medzi ľuďmi, sú presvedčení, že tejto pocit úplného bezpečia a istoty v počiatočnej fáze života je rozhodujúci pre rozvoj zdravého pocitu vlastnej hodnoty.

Pokiaľ matka alebo dieťa ochorie, v materskom mlieku ihneď stúpne podiel obranných látok. Materské mlieko posilňuje aj týmus - detskú žľazu. Tá má špecifickú úlohuv imunitnom systéme dieťaťa. Čím dlhšia je doba, počas ktorej je týmus prostredníctvom MM posiňovaný, tým výhodnejšie je to z dlhodobého hľadiska pre imunitný systém dieťaťa.

Psychický a sociálny vývoj je pri dojčení podporovaný nenahraditeľnou vrelosťou lásky - mamička pri ňom dieťatku dáva kus seba.